Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Folkeregister, ejendomsoplysninger m.v.

Rotte bekæmpelse:
For rottebekæmpelse opkræves 0,016183 promille af ejendomsværdien

Lokalplaner/Kommuneplaner m.v.:  
Kommuneplan

gratis 

Lokalplaner 

gratis 

   
Ejendomsoplysninger:  
Ejendomsoplysningsskema

  400 kr.

Genudskrivning af ejendomsoplysningsskema

  70 kr.

Vurderingsattest pr. stk.

70 kr.

Ejendomsskatteattest eller udskrift fra forbrugsafgiftssystemet (FAS) pr. stk.

70 kr.

BBR - meddelelse

70 kr.

BBR - meddelelse ved tvangsauktion kun mod kontrakt  
 
Kopiering, tegninger:  
Pris opkræves hvis der udleveres mere end 5 tegninger  
Tegninger større end A3, mindre end 60 x 84 cm.

25 kr.

Tegninger større end 60 x 84 cm.

50 kr.

   
Hyrevognsbevillinger:  
Behandling af ansøgning

669 kr.

Udstedelse af tilladelses eller godkendelse 

1.452 kr.

Udstedelse af førerkort

107 kr.

Påtegning af toldattest 

152 kr.

Trafikbog

80 kr.

Bevillingsnummerplade

120 kr.

   
Beboerklagenævnet:  
Sagsbehandlergebyr pr. sag

123 kr.

Administrationshonorar vedr. private lejemål - udgift pr. lejemål

2.300 kr.

   
Huslejenævnet:   
Sagsbehandlergebyr pr. sag

123 kr.

   
Gågaden m.v.   
Renholdelse af gågaden pr. m. incl. moms

512 kr.

Pladsleje gågaden udstillingsareal pr. m 

287 kr.

Opstilling af A-skilte på gadeareal der ikke er lejet - pr. stk. 

1.062 kr.

Leje af udeserveringsareal fra 1. maj til 30. september pr. m2/måned 

160 kr.

Stadeplads 2,5 x 5 meter (en parkeringsplads) kr. pr. gang

80 kr.

Stadeplads 2,5 x 5 meter (en parkeringsplads) kr. pr. kvartal

 791 kr.

   
Folkeregister:  
Adresseoplysninger pr. stk.

52 kr.

Bopælsattest m/ flere

52 kr.

Ikke rettidig flytteanmeldelse

  600 kr.

Manglende anmeldelse af en opgivet flytning

800 kr.

Angivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 

2.000 kr.

Videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger fra CPR samt overtrædelse af  Indenrigsministeriets vilkår


800 kr.

Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger

 2.000 kr.

Sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis)

160 kr.

Dagbøder for ulovlig sommerhusbeboelse

300 kr.

   
 Dagsordener:  
 Abonnement på Byrådsdagsorden pr. år

200 kr.

 Abonnement på fagudvalgsdagsorden pr. år

200 kr.


 
   
 Knallertførerbevis:  
Udstedelse af knallertførerbevis

100 kr.

   
Legitimationskort:  
Legitimationskort til unge mellem 16 og 18 år

150 kr.

   
Vielser:  
Vielser når begge er udlændinge

500 kr.

   
Danskuddannelse:  
Betales af familiesammenførte (til danskere) som ikke hører under integrationsloven, tidligere omfattede af integrationsloven - pr. modul


 500 kr.

Opholdstilladelse på grundlag af ansættelse - pr. modul

1.000 kr.

Betales af studerende, som hovedsagelig selv betaler for eksempelvis studieophold her i landet pr. modul


5.000 kr.