Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Forord til budget 2008

Kære Frederikssund-borger

Frederikssund Kommunes budget for 2008 er nu vedtaget. Igen i år er der enighed om budgettet blandt alle Byrådets partier, og dermed fuld tilslutning til målsætningen om at skabe en så robust økonomi, at der inden for en kort årrække bliver økonomisk råderum til udvikling og serviceforbedringer.

Den politiske enighed er særdeles positiv, når man tænker på, hvor vanskeligt kommunens økonomiske udgangspunkt har været, og hvor vanskelige politiske beslutninger denne situation har krævet.

I modsætning til sidste års budget, indeholder budgettet for 2008 ingen væsentlige servicereduktioner. Der har i Byrådet været enighed om, at kommunens serviceniveau ikke skulle reduceres yderligere. Dette har betydet, at det - for at sikre overskud på driften - har været nødvendigt at hæve både person- og ejendomsskatten. Beslutninger som alle i Byrådet selvfølgelig helst havde været foruden, men nødvendige for at sikre en ansvarlig økonomi.

Selv om serviceniveauet fastholdes, vil der fortsat være opmærksomhed om optimering af alle hjørner af den kommunale drift. Vi er nu nået så langt med kommunesammenlægningen, at gevinsterne for alvor skal til at vise sig. Derfor indgår det i budgettet, at der i de kommende år skal foretages struktur-analyser, som skal give mulighed for effektiviseringer, ligesom forholdet mellem skat og service hvert år vil blive drøftet i forbindelse med budgetarbejdet.

I budgettet for 2008 er der, trods den stramme økonomi, blevet plads til investeringer i skoler, daginstitutioner og fritidsfaciliteter. Samtidig foretages der en markant investering i rekruttering og udvikling af kommunens medarbejdere, således at Frederikssund Kommune også i fremtiden, vil være i stand til at tilbyde sine borgere en god kommunal service.

Med venlig hilsen

Ole Find Jensen
borgmester