Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Teknik og Miljøudvalget - Budgetbemærkninger 2008

Teknik og Miljøudvalgets bemærkninger er overordnet opdelt i det skattefinansierede og det brugerfinansierede område:

Skattefinansierede område:

Bemærkningerne på det skattefinansierede område er endvidere opdelt i en række fagområder:

 Område

Netto budget 1.000 kr.

 Faste ejendomme

  17.995

 Natur og miljø

  5.088

 Veje og grønne områder

  51.658

 Udviklingspulje

209 

 I alt

74.950 Brugerfinansierede område:

  

 Område

 Netto budget 1.000 kr.

 Brugerfinansieret område

 -31.653 Retur til den samlede oversigt