Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Takster for vand i 2007

Fast afgift kr. pr. måler

348,00

Moms kr. pr. måler

87,00

Forbrugerpris kr. pr. måler

435,00

Vandforbrugsafgift kr. pr. kbm inkl. Afgift til staten 8,84
Moms kr. pr. kbm

2,21

Forbrugerpris kr. pr. kbm

11,05

Tilslutningsbidrag kr. pr. stik
Hovedanlægsbidrag kr. pr. stik

7.450,00

Forsyningsanlægsbidrag kr. pr. stik 14.890,00
Stikledningsbidrag kr. pr. stik

1.910,00

Tilslutningsbidrag i alt kr. pr. stik 24.250,00
Moms kr. pr.stik

6.062,50

Forbrugerpris kr. pr. stik 30.312,50
Gebyr for manglende aflæsning pr. stk.

170,00

Vandindvinding
Vandindvindingsgebyr kr. pr. kbm inkl. afgift til staten

0,25

Moms kr. pr. kbm

0,0625

Forbrugerpris kr. pr. kbm

0,3125