Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Forord til budget 2007

 

Kære borger

 

Kommunens budget for 2007 blev vedtaget af et enigt byråd i oktober i år. Det er den nye kommunes første budget, og dermed det økonomiske grundlag for varetagelsen af de mange nuværende og kommende opgaver, som kommunen skal løse for dens næsten 45.000 indbyggere.

 

Budgetlægningen for 2007 har været vanskelig, og det har da også været nødvendigt at foretage forskellige rationaliseringer og omprioriteringer for at få enderne til at nå sammen. Afgørende for den vanskelige økonomiske situation er bl.a. udligningsreformen, som medfører et tab på 72 mio. kr. for Frederikssund Kommune, der kun delvist dækkes ved den tilladte skattestigning på 0,8 pct.

 

På trods af disse vanskeligheder indeholder budgettet for 2007 fortsat et godt serviceniveau, når der sammenlignes med landets øvrige kommuner. På de kommunale kerneområder, f.eks. børnepasning og ældrepleje, er der afsat betydelige midler til at imødekomme den forventede stigning i antallet af brugere. Hertil kommer et anlægsbudget på 67 mio. kr., som bl.a. giver mulighed for en væsentlig udbygning af kommunens skoler og pasningstilbud. Alt i alt sikrer dette, at kommunen kan fortsætte sin betydelige udvikling, udbygning og befolkningstilvækst.

 

Sammenlægningen af de fire kommuner giver nye muligheder, såvel fagligt som økonomisk. Byrådet og kommunens medarbejdere arbejder målrettet på at udnytte de nye muligheder, således at borgerne kan tilbydes størst mulig service for deres skattekroner. Der er tale om en meget stor omstilling, som vil fortsætte i de kommende år.

 

Jeg vil gerne takke alle – borgere, byrådsmedlemmer og medarbejdere - som har bidraget til denne omstilling og budgettets udarbejdelse, og dermed til at skabe et godt udgangspunkt for den fremtidige drift af Frederikssund Kommune.

 

 

Med venlig hilsen

Ole Find Jensen

borgmester