Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Detaljeret budget

Budget 2007 bestod ved den politiske vedtagelse den 12. oktober 2006, af en række rammebevillinger, på et ikke særlig detaljeret niveau.

Siden byrådets godkendelse er der blevet arbejdet intensivt med budgettet, bla. med henblik på en yderligere nedbrydning af disse budgetrammer, hvilket har resulteret i at der i de første måneder af 2007, er besluttet en række bevillingskorrektioner til det oprindeligt vedtagne budget.

Nedenfor kan ses det korrigerede budget 2007, opgjort pr. 31. maj 2007.

Detaljeringen i materialet svarer til "stedniveau", hvilket betyder at der eksempelvis er oplyst et samlet budgettal pr. skole eller daginstitution. 

 

 Skattefinansieret DRIFT

Brugerfinansieret DRIFT