Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Bevillingsoversigt

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

(negative tal er indtægter og positive tal er udgifter)

                   
  (mio. kr.) Budget
2007
  Overslag
2008
  Overslag
2009
  Overslag
2010 
 
           
  A. Det skattefinansierede område        
           
  Indtægter        
  Skatter -1.759,8   -1.759,8   -1.759,8   -1.759,8  
  Tilskud og udligning -261,2   -243,0   -243,0   -243,0  
  I alt -2.021,0   -2.002,7   -2.002,7   -2.002,7  
           
  Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) 2.000,5   1.969,9   1.972,4   1.975,8  
           
  Renter m.v. 21,9   23,2   21,1   20,8  
           
  Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1,4   -9,6   -9,3   -6,1  
           
  Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)        
  Byudvikling, miljø og trafik 3,0   3,0   3,0   3,0  
  Undervisning og kultur 37,7   17,6   9,1   0,0  
  Social- og sundhedsvæsen 13,0   6,5   0,0   0,0  
  Administration 0,6   0,0   0,0   20,0  
  I alt 54,3   27,1   12,1   23,0  
           
  Jordforsyning        
  Salg af jord m.v. -85,5   -63,2   -62,5   -10,0  
  Køb af jord inkl. byggemodning 98,0   34,7   9,0   11,0  
  I alt 12,5   -28,5   -53,5   1,0  
           
  Resultat af det skattefinansierede område 68,1   -11,0   -50,7   17,9  
           
           
  B. Forsyningsvirksomheder        
           
  Drift (indtægter-udgifter) -24,2   -24,2   -24,2   -24,2  
  Anlæg (indtægter-udgifter) 37,7   18,8   18,8   18,8  
           
  Resultat af forsyningsvirksomheder 13,5   -5,3   -5,3   -5,3  
           
  C. Resultat i alt (A+B) 81,6   -16,3   -56,0   12,6  
           
  Tilgang af likvide aktiver        
  Resultat i alt 81,6   -16,3   -56,0   12,6  
  Optagne lån (langfristet gæld) -79,3   -7,0   -3,6   0,0  
  I alt 2,4   -23,4   -59,7   12,6  
           
  Anvendelse af likvide aktiver        
  Afdrag på lån (langfristet gæld) 39,5   40,8   82,6   40,2  
  Øvrige finansforskydninger 3,5   14,7   3,5   3,5  
  I alt 43,0   55,5   86,1   43,8  
           
  Ændring af likvide aktiver 45,4   32,2   26,5   56,4