Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 udgør grundlaget for den kommunale planlægning, herunder budgetlægningen for 2019-2022.

Prognosen blev politisk behandlet på på byrådsmødet den 21. marts, og bygger primært på eksisterende boligmasse samt boligprognosen for 2018-2030. Boligprognosen afspejler en forventning om positive konjunkturer i prognoseperioden. Set i forhold til boligprognosen fra 2017 er der dog forventet et lavere byggeri i kommunen som helhed og i Vinge.

Det er praksis at revidere prognosen minimum hvert år, som led i budgetarbejdet. I forbindelse med større politiske prioriteringer om bosætning vurderes behovet for genberegning af befolkningsprognosen. 

  • Notat som beskriver prognosen og dens forudsætninger – herunder boligprogrammet
  • Prognosen  på 1 - års aldersgrupper fordelt på forskellige områder (Excel - Pivottabel)

Har du spørgsmål til prognosen er du velkommen til at kontakte:

Charlotte Møller Petersen 47 35 12 10 cmope@frederikssund.dk