Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 udgør grundlaget for den kommunale planlægning, herunder budgetlægningen for 2018.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forhold i fremtiden. Antagelserne og forudsætningerne kan ændre sig som tiden går, men prognosen er ved udarbejdelsen den bedste vurdering af de kommende års befolkningsudvikling i Frederikssund Kommune.

Den oprindelige befolkningsprognose for 2017 blev politisk behandlet på byrådsmødet d. 29. marts 2017. Denne prognose er opdateret på baggrund af aftale med AP Pension omkring Vinge Centrum, som blev indgået i juni 2017.

  • Notat som beskriver prognosen og dens forudsætninger – herunder boligprogrammet
  • Prognosen på 1 - års aldersgrupper fordelt på forskellige områder (Excel - Pivottabel)

Har du spørgsmål til prognosen er du velkommen til at kontakte:

Charlotte Møller Petersen 47 35 12 10 cmope@frederikssund.dk