Print

Frivillig tilforordnet vælger

Har du lyst til en dag i demokratiets tegn?, har du nu mulighed for at melde dig som frivillig.

Frederikssund Kommune vil som noget nyt, gerne have din hjælp til at afvikle det kommende valg. Derfor har du nu chancen for at være med, når der den 21. november 2017 afholdes kommunal- og regionsrådsvalg.

Hvad er opgaven?

Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med fx at udlevere stemmesedler, scanne og registrere valgkort, sikre at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og tælle stemmer op når valget er slut. Du vil blive instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.

Du skal være på valgstedet fra kl. 07.00 og indtil stemmerne er talt op om aftenen. På de større valgsteder kan det godt blive sent, før alle stemmer er talt op.

Værd at vide

For at kunne være frivillig på et valgsted i Frederikssund, skal du bo i kommunen og have ret til at stemme til valget.

Som frivillig tilforordnet vælger modtager du en skattepligtig diæt, som i 2017 udgør 830 kroner. På selve valgdagen er der sørget for forplejning, men du skal selv sørge for transport til og fra valgstedet.

Opgaverne som valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstedet varetages af personer, der er udpeget af de politiske partier fra Frederikssund Byråd.

Ordningen med frivillige tilforordnede vælgere er et supplement, hvor borgere har mulighed for at deltage i valghandlingen. Derfor skal du ikke sende en ansøgning, hvis du ved, at du bliver udpeget af et politisk parti.

I ansøgningen bliver du spurgt, om valgsekretariatet må gemme dine oplysninger, så der vil være mulighed for at kontakte dig ved senere valg og folkeafstemninger. Hvis du svarer ja, behøver du ikke at udfylde en ny ansøgning i forbindelse med kommende valg og folkeafstemninger.

Husk at brevstemme

Som frivillig tilforordnet vælger skal du være på et bestemt valgsted hele dagen, og det er ikke tilladt at forlade valgstedet i løbet af dagen. Det betyder, at du selv skal have brevstemt inden valgdagen.

Valgsteder i Frederikssund Kommune

Det vil ikke være muligt at vælge, hvilket valgsted du ønsker at blive tilknyttet på valgdagen. Der vil i planlægningen af valgdagen, så vidt det er muligt, blive taget hensyn til, hvor du bor.

Valgsteder:

  1. Frederikssund Hallen
  2. Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby, Frederikssund
  3. Ådalens skole, Frederikssund
  4. Skibby Idrætshal
  5. Møllegårdhallen, Jægerspris
  6. Slangerup Idræts- og Kulturcenter

Ansøgning om at være frivillig valgtilforordnet skal ske via nedenstående formular senest den 31. august 2017.

OBS: Tilmelding er bindende, hvilket betyder at du er forpligtet til at møde op, i tilfælde af at vi får brug for netop din hjælp.

 
Du vil senest den 1. oktober 2017 modtage brev i din e-boks (din digitale postkasse) med svar på, om vi får brug for netop din hjælp ved Kommunal- og Regionrådsvalget 2017.