Stemmesedler til kommunalvalg. Foto: Kenneth Jensen.
Print