Print

Folkeafstemning den 3. december 2015

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning i Danmark. Vi skal tage stilling til, om vi vil omdanne det danske retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Danmark har haft et retsforbehold siden 1993. Retsforbeholdet betyder at Danmark kun deltager i EU's samarbejde om retlige og indre anliggender på såkaldt mellemstatsligt niveau.

Siden 1993 er samarbejdet om retlige og indre anliggender gradvist flyttet fra mellemstatsligt til overstatsligt niveau. Derfor deltager Danmark ikke i en ny EU-lovgivning om blandt andet strafferet og politisamarbejde.

I foråret 2016 forventes EU at vedtage en ny forordning om Europol, som Danmark derfor ikke kan deltage i.

Ved folkeafstemningen stemmes for og imod lovforslaget.

Til lovforslagets bortfald kræves at et flertal af de vælgere, der deltager i afstemningen - dog mindst 30 procent af samtlige stemmeberettigede - har stemt imod lovforslaget.

Yderligere informationer

Der er til dette valg oprettet en hjemmeside www.3december.dk, hvor du kan læse mere om hvad retsforbeholdet drejer sig om.

Læs  også om folkeafstemningen om Danmarks retsforbehold på Folketingets hjemmeside, samt på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.