Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Afstemning før valgdagen

Du kan stemme forud for folketingsvalget den 5. juni 2019, hvis du ønsker det.

Hvordan kan jeg afgive min stemme?

Du kan brevstemme i enhver kommune her i landet - oftest i Borgercenteret - fra og med onsdag den 15. maj til og med lørdag den 1. juni 2019. Du behøver ikke bo i den kommune, hvor du afgiver din stemme.

Gyldig legitimation skal forevises, og der kan blive stillet kontrolspørgsmål for at sikre din identitet.

Hvornår og hvor kan jeg stemme?

Du kan brevstemme i Borgercenteret, Torvet 2, 3600 Frederikssund i perioden fra den 15. maj til den 1. juni 2019 i den betjente åbningstid. 

Vær opmærksom på at Borgercenteret holder lukket torsdag den 30. maj (Kr. Himmelfartsdag) samt fredag den 31. maj.

Borgercenterets åbningstider i uge 22:

Mandag kl.    10.00 - 13.00 
Onsdag kl.     10.00 - 13.00 
Torsdag          Lukket   
Fredag            Lukket
Lørdag kl.       9.00 - 16.00


  Læs her om muligheden for at brevstemme på bibliotekerne.

  Hjælpemidler ved afstemningen

  Både på selve valgdagen samt i forbindelse med afgivelse af brevstemmer er der mulighed for at bruge visse hjælpemidler.

  Ved afgivelse af brevstemmer:

  • Der er opsat sorte filtpenne + LED-lampe + lup i stemmeboksene på bibliotekerne og i handicapstemmeboksen i Borgercenteret.
  • Der er herudover opsat hæve-/sænkeskrivebord + CCTV forstørrelsesapparat + LED-lampe + lup i Borgercenteret, som kan benyttes ved brevafstemning.

  På valgdagen:

  • Der er opsat sorte filtpenne + LED-lampe + lup i handicapstemmeboksene på alle valgstederne.
  • Der er herudover opsat hæve/sænkeskrivebord + CCTV forstørrelsesapperat + LED-lampe + lup på valgstedet i Frederikssundhallen.

  Overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen

  Vælgere, der har et handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at blive overført til et andet afstemningssted inden for bopælskommunen.

  Ansøgningen skal afgives på en særlig blanket, som kan rekvireres via

  Ansøgningen skal være Frederikssund Kommune i hænde senest den 28. maj kl. 12.

  Kandidatlister

  Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender snarest til brug for brevstemmeafgivningen en fortegnelse over de partier, der er opstillingsberettigede til europaparlamentsvalget.