Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hvem kan stemme?

Valgret til europaparlamentsvalg og visse folkeafstemninger i Danmark

For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være optaget på valglisten. Hvis man på valgdagen 

  • er dansk statsborger
  • er fyldt 18 år og
  • har fast bopæl i Danmark

er man automatisk optaget på valglisten.

Bor du på Færøerne, i Grønland eller et tredjeland

Du har mulighed for at blive optaget på valglisten, hvis du som dansk statsborger opholder dig på Færøerne, i Grønland eller i et land uden for Riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union. Når du er optaget på valglisten kan du afgive stemme til europaparlamentsvalget samt folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne eller i Grønland.

Betingelser for at søge om optagelse på valglisten:

  • Du skal være myndig, for at kunne stemme til folkeafstemninger, der afholdes i Danmark.
  • Umyndige har mulighed for at blive optaget på valglisten til at stemme til europaparlamentsvalg.
  • Du skal enten være registreret med bopæl i Danmark, CPR-registreret eller have bevaret fast bopæl i Danmark.

Du skal indgive ansøgning til Københavns Kommune om optagelse på valglisten. Du bør indsende ansøgningen i god tid. en ansøgning skal være færdigbehandlet på 7. dagen før valget/afstemningen.

Bor du i et andet EU-land

Er du dansk statsborger, bor du i et andet EU-land, og er du fyldt 18 år senest den 26. maj 2019, kan du stemme til europaparlamentsvalget i Danmark søndag den 26. maj 2019.

Du regnes for at have fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), hvis du i forbindelse med flytning til udlandet er frameldt Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark og har taget ophold i et af de øvrige EU-lande på en måde, der ikke er rent midlertidig (ferie, gennemrejse og lignende).

For at deltage i valget skal du optages på valglisten

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. For at blive optaget på denne valgliste skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder nederst på denne side.

Ansøgningen skal indgives til folkeregistret i Københavns Kommune enten ved personligt fremmøde eller ved at sende den pr. post eller e-post til:

Københavns Kommune
Folkeregistret
Nyropsgade 7
DK-1602 København V
Danmark
Tlf. +45 33 66 33 66
E-mail: folkeregister@kff.kk.dk

Hvis du sender ansøgningen med e-mail, bør du sende den som sikker post, da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer). På Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk kan du finde vejledning om, hvordan du sender sikker post til kommunen.

Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommunes Folkeregister senest tirsdag den 23. april 2019. Det anbefales, at du indsender ansøgningen så tidligt som muligt.