Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ældrerådsvalg 2017

Den 21. november 2017 er der valg til Frederikssund Kommunes Ældreråd.

Der bliver udsendt valgkort, og valget holdes på samme dag og på samme valgsteder som kommunal- og regionsrådsvalget.

Hvis du er forhindret i at møde op på valgdagen, kan du fra den 10. oktober til den 17. november afgive din stemme i Borgercenteret.

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan møde op i Borgercenteret eller på et valgsted, har du mulighed for at brevstemme i dit eget hjem.

Ældrerådet er partipolitisk neutralt. Rådet repræsenterer alle borgere over 60 år i Frederikssund Kommune og fungeret som kontaktorgan mellem borgere og Byråd.

Ældrerådet i Frederikssund Kommune består af ni medlemmer og et antal suppleanter, der alle vælges af og blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Som udgangspunkt vælges de kandidater, der får flest stemmer. For at sikre afstemningsområdernes repræsentation skal der vælges én fra hvert lokalområde, såfremt der er opstillede kandidater. Du kan stemme på enhver af de opstillede kandidater, selv om kandidaten er fra et andet lokalområde end dit eget.

Kandidater

16 kandidater stiller op, heraf er der ni nye kandidater, otte medlemmer af det nuværende Ældreråd genopstiller. Læs mere om de opstillede kandidater

Læs mere om procedure for valg til Ældrerådet.

Læs om Ældrerådet på Ældrerådets hjemmeside eller her på hjemmesiden.