Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Regulativ for områdeklassificering

Siden 1. januar 2008 har al jorden indenfor byzonen været områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven. Jord i et områdeklassificeret område betragtes som lettere forurenet jord, hvor der er pligt til at anmelde flytning af jord, så spredning af forurening undgås.

Kommunen har foretaget en nuancering af områdeklassificeringen på baggrund af kendskabet til udviklingshistorie og forureningsforhold. Regulativet har været behandlet i Byrådet den 26. maj 2010.

Kommunen har vurderet, at en større del af kommunens byzonearealer kan undtages fra områdeklassificeringen, og at mindre arealer i ældre bysamfund eller i udkanten af byer bør inddrages i områdeklassificeringen.

Udpegningen af områdeklassificerede områder

Som udgangspunkt vil områdeklassificeringen omfatte større sammenhængende områder. De områder, der bliver områdeklassificeret som lettere forurenede områder, er typisk ældre byområder og bycentre, som er bebygget før 1940 samt erhvervsarealer med potentielt forurenende aktiviteter.

Regulativ om områdeklassificering, en nærmere beskrivelse af de anvendte kriterier samt datablade for delområder med begrundelser for inddragelse eller undtagelse kan ses nederst på siden under dokumenter. Du kan se om din grund er omfattet af områdeklassificering på kommunens digitale kort på hjemmesiden.

Dokumenter - læs her:

Områdebeskrivelser - læs her: