Frederikssund Kommunes logo

Handleplan for Ældre 2011 - 2015

I foråret 2011 blev der holdt en række møder, hvor borgere, politikere, medarbejdere og øvrige interessenter drøftede aktuelle og fremtidige udfordringer på ældreområdet.

På baggrund af input fra møderne valgte Social- Ældre- og Sundhedsudvalget de temaer, der skulle være centrale pejlemærker på ældreområdet.

Udkast til Handleplan blev sendt i høring i perioden 6. oktober - 10. november 2011, og den 25. januar 2012 blev Handleplan for Ældre 2011 - 2015 godkendt af Byrådet.