Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 09. november 2022

Mødelokale F2 kl. 15.00

Tillægsreferat – sag 136 – sag 137 – sag 138
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Indstilling

Byrådsmedlem Anne Sofie Uhrskov (V) anmoder i mail af den 31. oktober 2022 om at følgende sag optages på dagsordenen for Unge, fritid og idræts møde:

Jeg ønsker at der afsættes 250.000 kr. af facilitetspuljen for indeværende år, til genopretning af fodboldbanerne i kommunen. Jeg ønsker sagen behandlet på først kommende møde, da det er min forventning at den rapport vi præsenteres for senere på året, vil vise at der er brug for opretning flere steder. Hvis vi venter med at afsætte midler til et senere tidspunkt for eksempel puljen for 2023 så kan vi ikke nå at effektuere en genopretning før forårsturneringen går i gang igen. Midlerne bør prioriteret brugt der hvor skaden er størst, men samtidigt under hensyntagen til baner med særlige krav til standard i forhold til turneringsreglementet, og selvfølgelig så det så vidt muligt og ved behov kommer alle kommunens fodboldklubber til gode.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der udarbejdes sag til førstkommende møde.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-