Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalgets møde den 9. juni 2020

Ekstraorinært møde - Via Skype kl. 08.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Sagsfremstilling

Formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard har ønsket på vegne af Venstre at følgende forslag drøftes på Uddannelsesudvalget.

I regi af ungdomsskolen vil der blive organiseret tilbud om sommerskole med hjælp fra samarbejdspartnere som idrætsforeninger, øvrige lokale foreninger, campus og lærerstuderende. Der vil være fokus på læring, daglig fysisk udfoldelse og kulturoplevelser.

Indholdet sommerskole kunne være e-sport undervisning, oplevelser på vandet, madlavning, design, iværksætteri, fysik og kemi m.v. Sommerskolen kan foregår i uge 27 og 28.

Formålet er at få de unge i gang med forskellige oplevelser, som både får dem gjort aktive, og også giver dem en mulighed for at få lære lidt i en sommerferie, som kan blive lang, når det fx ikke er muligt at komme på de store udenlandsophold. Foråret har også været meget anderledes for de fleste, og der er brug for at skabe mere bedre rammer for fællesskaber også i sommerferien.

Anbefaling er, at initiativet - under hensyn til behovet for planlægning - iværksættes med en indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om, at finansieringen findes i 2. budgetopfølgning. Dette forslag har således også en konsekvens for servicerammen.

Økonomi

Hvis sommerskolen besluttes vil en evt. tillægsbevilling blive modsvaret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under området til efterfølgende udmøntning i budgetopfølgningen pr. 30/6-2020.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

  1. Drøftet forslaget.
  2. Træffer beslutning om man ønsker at gennemføre sommerskole i uge 27 og 28, og hvis ja nærmere beskriver indhold i og forventninger til sommerskolen.
Beslutning

Udvalget er positive over for ideen, men kan ikke se at det er muligt med så kort tid hen mod sommerferien at lave et kvalitativt tilbud. Ligeledes er der en bekymring, om det er realistisk at nå at rekruttere børn og unge til tilbuddet. Udvalget noterer sig, at det i regi af Fritid- og Kulturudvalget allerede er indgået aftale med de af vores frivillige foreninger, der kan bidrage til sommeraktiviteter.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Sagsfremstilling
  • Kommende arrangementer
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)