Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalgets møde den 13. maj 2020

Ekstraordinært møde - Via Skype kl. 10.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Samtlige partier i Folketinget har i forbindelse med gennemførelsen af fase 2 i genåbningen af Danmark besluttet, at kommunerne i Danmark fra den 18. maj 2020 må genåbne skolerne for de ældste elever fra 6. - 10. klasse.

I Frederikssund Kommune indstiller Center for Børn og Skole i samarbejde med skolelederne følgende til Uddannelsesudvalget:

1.     Som udgangspunkt møder alle elever fra 6-10. klasse fysisk ind på skolen hver dag fra kl. 8.30-13.30. Undervisningen tager udgangspunkt i nødbekendtgørelsen og foregår i videst mulige omfang udendørs.

2.     Der tages udgangspunkt i de nye retningslinjer og i et afstandskriterie på 1 m.

3.     Undervisningen foregår ud fra Bekendtgørelse om nødundervisning.

4.     Der kan være lokale forhold, der gør, at enkelte klasser på enkelte dage, ud fra en faglig vurdering fortsætter med fjernundervisning og derfor ikke møder hver dag.  

5.     Fritidsklub samdriftes fortsat med SFO og tilbydes indtil til og med 5. klasse. Tilbuddet er betalingsfrit jf. Uddannelsesudvalgets beslutning. Ungdomsklub lukkes ikke op på denne siden af sommerferien.  

De enkelte skolers overordnede genåbningsplan vedlægges sagen som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at eventuelle merudgifter i forbindelse med genåbningen vil blive opgjort og medtaget i udgifterne i relation til COVID-19. Merudgifter i forbindelse med genåbningen indgår i en forhandling mellem Regeringen og KL, hvorfor det må forventes, at kommunen bliver kompenseret for eventuelle merudgifter.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

  1. Alle elever fra 6.-10. klasse som udgangspunkt møder fysisk ind på skolen hver dag fra kl. 8.30-13.30. Undervisningen tager udgangspunkt i nødbekendtgørelsen og foregår i videst mulige omfang udendørs.
  2. Der tages udgangspunkt i de nye retningslinjer og i et afstandskriterie på 1 m.
  3. Undervisningen foregår ud fra Bekendtgørelse om nødundervisning.
  4. Der kan være lokale forhold, der gør, at enkelte klasser på enkelte dage, ud fra en faglig vurdering fortsætter med fjernundervisning og derfor ikke møder hver dag.  
  5. Fritidsklub samdriftes fortsat med SFO og tilbydes indtil til og med 5. klasse. Tilbuddet er betalingsfrit jf. Uddannelsesudvalgets beslutning. Ungdomsklub lukkes ikke op på denne siden af sommerferien.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling
  • Kommende arrangementer
Beslutning

Taget til efterretning.