Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 31. maj 2022

Færgegården, Frederikssund Museum kl. 08.00

Tillægsreferat – sag 89 – sag 90 – sag 91
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Resume

Byrådet skal med denne sag udpege en kommunalpolitisk repræsentant til den nye LAG Fjordlandets bestyrelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Der udpeges en kommunalpolitisk repræsentant til bestyrelsen i LAG Fjordlandet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune er som en af 57 danske kommuner udpeget af Bolig- og Indenrigsministeren som værende LAG-område i programperioden 2023-2027.

På et informationsmøde den 5. maj 2022 i Skibby blev det besluttet af de 50 fremmødte, at der skal arbejdes for at etablere en ny lokal aktionsgruppe dækkende Frederikssund og Lejre Kommuner. Bolig- og Planstyrelsen godkendte den 18. maj 2022, at der kan oprettes en ny lokal aktionsgruppe (LAG) mellem Lejre og Frederikssund Kommuner. Den nye LAG forventes at uddele støtte på ca. 12,5 mio. kr. i perioden 2023-27. På informationsmødet blev der nedsat en arbejdsgruppe af frivillige, som sammen med de kommunale administrationer har arbejdet for at der kan afholdes stiftende generalforsamling.

Arbejdsgruppen har været med til at beslutte, at foreningen skal hedde LAG Fjordlandet, at bestyrelsen skal have 13 medlemmer samt at den stiftende generalforsamling skal afholdes den 21. juni 2022 kl. 19-21 i Karleby Forsamlingshus.

LAG Fjordlandet skal ledes af en bestyrelse med 13 medlemmer. Af de 13 bestyrelsesmedlemmer vælges ni på generalforsamlingen, mens hver kommune og region udpeger et medlem hver – i alt fire bestyrelsesmedlemmer. Der skal til den stiftende generalforsamling også vælges en forperson for bestyrelsen. Den nye bestyrelse skal konstitueres for at komme videre i processen med at få foreningen endeligt godkendt af Bolig- og Planstyrelsen.

Byrådet skal udpege en kommunalpolitisk repræsentant til bestyrelsen.

Inddragelse

Administrationen i Lejre Kommune og arbejdsgruppen af frivillige er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.