Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 23. februar 2022

Ekstraordinært møde - Via Teams kl. 15.30

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til valg af repræsentanter til destinationsselskabets bestyrelse for 2022-2025. Ligeledes skal Byrådet tage stilling til Repræsentantskabet/Advisory Board, der skal rådgive Destination Fjordlandets bestyrelse. Sagen blev politisk behandlet i Byrådet den 26. januar under pkt. 9, hvor det blev meddelt at sagen skal op til næste byrådsmøde via fagudvalget.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til valg af repræsentant nr. 2 til Destination Fjordlandets bestyrelse.
 2. Godkende forslag til Repræsentantskab/Advisory Board.

Historik

Job, Erhverv og Kultur, ekstraordinært møde 23. februar 2022:

Beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til valg af repræsentanter til destinationsselskabets bestyrelse for 2022-2025. Ligeledes skal Byrådet tage stilling til Repræsentantskabet/Advisory Boardet, der skal rådgive Destination Fjordlandets bestyrelse.

Baggrund

Sagen blev politisk behandlet i Byrådet den 26. januar under pkt. 9, hvor det blev meddelt, at sagen skal op til næste byrådsmøde via fagudvalget. Til sagens behandling godkendte Byrådet en vedtægtsændring af destinationsselskabets § 5 anbefalet af Destination Fjordlandets bestyrelse, således at sammensætningen af bestyrelsen bliver mere turismefaglig med seks bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer turisme og oplevelsesbranchen og tre politiske medlemmer.

Valg af repræsentanter til Destination Fjordlandets bestyrelse

Destination Fjordlandets bestyrelse består af 10 medlemmer, der udpeges som følger:

 • Tre medlemmer udpeges af Frederikssund Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Lejre Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Roskilde Kommune
 • Et medlem udpeges af medarbejderne i sekretariatet

Jf. vedtægtsændringerne under § 5 skal Byrådet vælge 2 medlemmer, som skal være turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet samt 1 medlem af Byrådet til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Udpegninger i de tre medlemskommuner er gældende for hele byrådsperioden, og den nye bestyrelse tiltræder ved Fjordlandets ordinære generalforsamling i marts 2022.

Ved det konstituerende møde i Byrådet d. 1. december 2021 under pkt. 359 udpegede Byrådet Poul Erik Skov Christensen (A) som repræsentant samt Jesper Wittenburg (A) som suppleant til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Administrationen har været i dialog med Destination Fjordlandet om valg af lokale turisme-/erhvervsaktører til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Det første medlem har Byrådet udpeget den 26. januar 2022 under punkt 9, hvor valget lå på Camilla Dupont, formand for Frederikssund Vikingespil med Jakob Buus, direktør på Bautahøj, og Marie Laulund, museumsleder på Jægerspris Slot, som suppleanter.

Der lægges op til at Jakob Buus, direktør for Bautahøj vælges som det andet medlem af Destination Fjordlandets bestyrelse med Marie Laulund, museumsleder på Jægerspris Slot, som suppleant.

Allerede valgte Camilla Dupont, formand for Frederikssund Vikingespil suppleres af Lisbeth Lund, direktør på Willumsens Museum, som hendes suppleant.

Administration anbefaler at godkende forslag til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Valg af Repræsentantskab/Advisory Board

Den 7. februar var der møde mellem Destination Fjordlandet, bestyrelsens formand og medlemskommunerne vedrørende en drøftelse af sammensætningen og formålet for Fjordlandets Repræsentantskab/Advisory Board.

Til mødet har medlemskommunerne valgt at bibeholde Repræsentantskabet/Advisory Boardet i Destinations Fjordlandet, hvor det vil være den nye bestyrelse, som konstitueres i marts, der skal beslutte om Repræsentantskabet/Advisory Boardet skal fortsætte.

I den forbindelse har administrationen været i dialog med Destination Fjordlandet om Frederikssund Kommunes valg til Repræsentantskabet/Advisory Board, og nået frem til følgende:

 • Claudia Rota Andersen, projektchef i Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Anders Eibye, salgsdirektør og medejer af Hansens Flødeis ApS
 • Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv
 • Sarah Helene Christiansen, medejer af Nordgaarden/feriepaalandet.dk

Ovenstående aktører har acceopteret deres indstilling til Repræsentantskabet/Advisory Boardet.

Administrationen anbefaler at godkende ovenstående forslag til Repræsentantskabet/Advisory Board.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med Destination Fjordlandet om valg af lokale turisme-/erhvervsaktører til Destination Fjordlandets bestyrelse samt valg af Repræsentantskab/Advisory Board.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da det ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Job, erhverv og kultur anbefaler Jakob Buus, direktør på Bautahøj som medlem af Destination Fjordlandets bestyrelse.

Indstillingspunkt 2: Job, erhverv og kultur anbefaler følgende til Repræsentantskabet/Advisory boardet:

 • Claudia Rota Andersen, projektchef i Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Anders Eibye, salgsdirektør og medejer af Hansens Flødeis ApS
 • Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv
 • Sarah Helene Christiansen, medejer af Nordgaarden/feriepaalandet.dk

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.