Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 3. december 2018

Mødelokale F 5, Frederikssund kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag tage stilling til en proces for workshops med lokale ejendomsmæglere, bylaug og grundejerforeninger.

Formål

Formålet med workshopsene er at få input og inspiration til en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune.

Hvorfor ejendomsmæglere?

Formålet er at give lokale ejendomsmæglere mulighed for at fortælle om deres erfaringer for, hvad der skal til for at skabe attraktive boliger og boligområder samt en generel snak om boligmarkedet i Frederikssund Kommune.

Hvorfor bylaug og grundejerforeninger?

Formålet er at give lokale bylaug og grundejerforeninger i Frederikssund Kommune mulighed for at fortælle om, hvad der for dem, gør det attraktivt at bo i deres lokalområde. Endvidere at drøfte, hvordan lokalområderne i kommunen kan udvikle sig i en retning, der kan skabe attraktiv bosætning.

Proces for workshop

Administrationen anbefaler, at der afholdes tre workshops:

  1. WorkshopDeltagere: Lokale ejendomsmæglere fra Frederikssund Kommune og omegn.Hvornår: Udvalget for By og Lands udvalgsmøde i januar 2019.Hvor: Placering skal afklares.
  1. WorkshopDeltagere: Bylaug og grundejerforeninger vest for Roskilde Fjord. Hvornår: Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 – 21.00. Hvor: Jægerspris (Placering skal afklares).
  1. WorkshopDeltagere: Bylaug og grundejerforeninger øst Roskilde Fjord.Hvornår: Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00. Hvor: Frederikssund (Placering skal afklares).

Facilitering af workshops

Administrationen udarbejder en køreplan for facilitering af de tre workshops, som vil blive forlagt Udvalget til udvalgsmødet i december 2018.

Invitationer

Administrationen anbefaler, at der udsendes direkte invitationer til ejendomsmæglere, bylaug og grundejerforeninger. Invitationerne deles også via Frederikssund Kommunes hjemmeside og Facebook. Invitationerne er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Godkende administrationens forslag til proces for workshops med lokale ejendomsmæglere, bylaug og grundejerforeninger.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag drøfte, hvorvidt og i givet fald hvordan Udvalget vil anvende digital borgerinddragelse.

Administrationen præsenterer et oplæg om digital borgerinddragelse til Udvalgsmødet. Oplægget tager udgangspunkt i Facebook og kommunes hjemmeside, og indeholder en beskrivelse af muligheder og udfordringer ved at anvende de to platforme til digital borgerinddragelse.  

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1.  Udvalget drøfter om og i givet fald hvordan Udvalget vil anvende digital borgerinddragelse.  
Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag drøfte, hvor udvalgets møder skal afholdes i 2019.

I 2018 har Udvalget for By og Land afholdt sine udvalgsmøder på forskellige placeringer i Frederikssund Kommune for at borgerne, efter udvalgsmøderne, har haft mulighed for at møde udvalget til en drøftelse omkring de områder udvalget beskæftiger sig med. I forbindelse med de kommende udvalgsmøder i 2019, skal udvalget drøfte, hvilke steder udvalgsmøderne skal afholdes. Administrationen har udarbejdet et forslag til en besøgsliste med forslag til steder, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Udvalget drøfter, hvor udvalgsmøderne i 2019 skal afholdes.  
Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling
  • Sagsliste
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)