Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 24. september 2018

Skuldelev Hallens cafe, Sølvkærvej 12, Skuldelev kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af mødet hos Høkeren den 27. august 2018 har administrationen udarbejdet et referat fra mødet, som er vedlagt sagen.

Administrationen anbefaler, at mødet hos Høkeren og workshoppen i Dalby evalueres, hvad fungerer godt og skal videreføres til næste arrangement og er der elementer, som skal justeres frem til de øvrige udvalgsmøder og workshops, herunder det efterfølgende åbent hus arrangement i Skuldelev.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Udvalgsmødet hos Høkeren og workshoppen i Dalby evalueres og drøftes med henblik på eventuelle justeringer af form og indhold frem mod de resterende borgerrettede møder.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

På baggrund af mødet hos Høkeren anbefaler administrationen, at udvalget tager indledende drøftelse af, hvordan borgernes input kan anvendes til at understøtte udvalgets arbejde. Kommissoriet er vedlagt.

I perioden 2018-2020 skal udvalget udarbejde følgende leverancer:

  • 2019 skal der afholdes en midtvejskonference
  • 2020 skal der forelægge en bosætningsstrategi for Byrådet
  • 2021 skal udvalget aflevere en strategi til Byrådet, som giver et eller flere bud på at sikre balancen mellem by og land i fremtiden.

Administrationen vil på mødet fremlægge forskellige måder, som andre kommuner har arbejdet med bosætningsstrategier og balancen mellem by og land.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Udvalget drøfter, hvordan borgernes input skal understøtte udvalgets arbejde på baggrund af administrationens oplæg.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling
  • Program for dagen: 

Kl. 09.00 – 09.45: Orientering fra Bylauget til udvalget 

Kl. 09.45 – 11.00: Udvalget holder ordinært møde  

Kl. 11.00 -12.00: Udvalget inviterer borgerne til dialog og kaffe/wienerbrød.

Beslutning

Ingen yderligere meddelelser.