Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 27. august 2018

Høkeren i Venselv, Bygaden 22, Venslev, 4050 Skibby kl. 09.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land har på mødet i juni besluttet, at der i efteråret 2018 skal igangsættes en borgerinddragelsesproces, hvor der bliver indkaldt bredt til borgermøder i de fire hovedbyer. Indkaldelsen sker på kommunens formidlingsplatforme, via lokalpressen og særligt inviterede af udvalget.

Forslag til dagsorden for borgermøderne og tids- og handleplan er vedlagt sagen.

Borgermøderne bliver rammesat ved hjælp af vedlagte fakta-ark og spørgeguide. Det er administrationens oplæg, at ideer, som kommer ind via borgermøderne, bliver samlet op og danner udgangspunkt for et digitalt spørgeskema, som kan tilgås via tablet, mobiltelefon eller computer. I spørgeskemaet anmodes borgerne om at vægte ideerne fra borgermøderne. Borgerne får mulighed for at tilgå spørgeskemaet via kommunens hjemmeside - uanset om de har mulighed for at deltage på selve møderne, ligesom udvalgets medlemmer kan anvende spørgeskemaerne i andre møder med borgerne. Administrationen vil i forbindelse med annoncering af borgermøderne også orientere om den digitale mulighed for at deltage i processen via spørgeskemaet.

Borgermøderne og spørgeskemaet skal - sammen med inspiration fra andre kommuner og landdistriktsudvalget - medvirke til at give udvalget en baggrund for at komme med anbefalinger til de øvrige udvalg og Byrådet om bosætningsstrategi og en strategi for by og land. Strategien for by og land skal give et eller flere bud på at sikre balancen mellem by og land i fremtiden.

Økonomi

Udgifter til den foreslåede borgerinddragelsesproces herunder annonceringsudgifter skal afholdes inden for eksisterende rammer således, at den ikke giver anledning til negative likviditetsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Sagen drøftes og godkendes.
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling
  • Program for dagen:Kl. 09.00 - 09.30: Info fra Høkeren til udvalget om tanker og initiativer bag Høkerens tilblivelse.Kl. 09.30 - 11.00: Udvalgsmøde.Kl. 11.00 – 12.00: Udvalget inviterer borgerne til dialog og kaffe/wienerbrød i cafeen.
  • Sagsliste
Beslutning

Meddelelserne blev taget til efterretning.