Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 18. juni 2018

Mødelokale F 5, Frederikssund kl. 08.30

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokale input til udvalget

Med henblik på at få input til udvalgets arbejde samt evt. rekruttere udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af Byrådet, foreslås det, at der afholdes 4 workshops i hhv. Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund i efteråret 2018. Dermed sikres, at der kommer input fra alle egne af kommunen.

Alle 5 temaer i fokus

På hver workshop er der fokus på alle 5 temaer og de tilhørende spørgsmål, som udvalget i kommissoriet har besluttet at arbejde med. De fremmødte giver input, der særligt relaterer sig til den del af kommunen, som de har et forhold til.

Deltagere

De 4 workshops er åbne for alle interesserede. De annonceres på kommunens hjemmeside, sociale medier og i lokalavisen. I invitation gøres der særligt ud af at understrege, at hver workshop er en mulighed for at tale om ’potentialer og muligheder’.

Derudover inviterer udvalget en række virksomheder, som kan forventes at være særligt interesserede i at deltage.

Rekruttering

På de 4 workshops inviteres deltagerne til at melde sig til at indgå i det videre politiske arbejde.  

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

  1. Drøfte oplægget.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Administrationen kommer med oplæg på mødet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Udvalget for By og Land.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Information om bredbåndspuljen kan læses på kommunens hjemmeside.

Administrationen har indsendt et høringssvar, der er politisk godkendt af Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget samt Vækstudvalget i juni 2018.

Beslutning

Taget til efterretning.