Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Lands møde den 18. juni 2018

Mødelokale F 5, Frederikssund kl. 08.30

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.


  Sagsfremstilling

  Lokale input til udvalget

  Med henblik på at få input til udvalgets arbejde samt evt. rekruttere udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af Byrådet, foreslås det, at der afholdes 4 workshops i hhv. Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund i efteråret 2018. Dermed sikres, at der kommer input fra alle egne af kommunen.

   

  Alle 5 temaer i fokus

  På hver workshop er der fokus på alle 5 temaer og de tilhørende spørgsmål, som udvalget i kommissoriet har besluttet at arbejde med. De fremmødte giver input, der særligt relaterer sig til den del af kommunen, som de har et forhold til.

   

  Deltagere

  De 4 workshops er åbne for alle interesserede. De annonceres på kommunens hjemmeside, sociale medier og i lokalavisen. I invitation gøres der særligt ud af at understrege, at hver workshop er en mulighed for at tale om ’potentialer og muligheder’.

   

  Derudover inviterer udvalget en række virksomheder, som kan forventes at være særligt interesserede i at deltage.

   

  Rekruttering

  På de 4 workshops inviteres deltagerne til at melde sig til at indgå i det videre politiske arbejde.  

   


  Økonomi

  Økonomi har ingen bemærkninger.


  Indstilling

  Fagchefen for By og Landskab indstiller til Udvalget for By og Land, at:

   

  1. Drøfte oplægget.

  Beslutning

  Drøftet.


  Sagsfremstilling

  Administrationen kommer med oplæg på mødet.


  Økonomi

  Økonomi har ingen bemærkninger


  Indstilling

  Fagchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Udvalget for By og Land.


  Beslutning

  Taget til efterretning.


  Sagsfremstilling

  Information om bredbåndspuljen kan læses på kommunens hjemmeside.

   

  Administrationen har indsendt et høringssvar, der er politisk godkendt af Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget samt Vækstudvalget i juni 2018.

   

   

   

   

   


  Beslutning

  Taget til efterretning.