Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2019

Ekstraordinært møde - Byrådssalen kl. 17.30

Tillægsreferat – sag 186 – sag 187

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Maria Katarina Nielsen (B).

Sagsfremstilling

Niels Martin Viuff har i mail af den 24. juni 2019 meddelt, at han ikke længere er medlem af Socialdemokratiet. I henvendelse af den 26. juni 2019 har han derudover meddelt, at han fra dags dato er medlem af det Konservative Folkeparti.

På den baggrund har Niels Martin Viuff anmodet om at udtræde som medlem af Teknisk Udvalg, Udvalget for By og Land, Grundlisteudvalget, bestyrelsen for Frederikssund Erhverv samt hvervet som valgstyrerformand ved kommunale valg.

Valgruppen bestående af A, F, Ø, B, C, O og V foreslår - på anmodning af Socialdemokratiet - at:

 • Lars Jepsen (A) indtræder som medlem af Teknisk Udvalg.
 • Poul Erik Skov Christensen (A) indtræder som medlem af Udvalget for By og Land.
 • Jesper Wittenburg (A) indtræder som medlem af Grundlisteudvalget.
 • Tina Tving Stauning (A) indtræder som medlem af bestyrelsen i Frederikssund Erhverv.
 • Susanne Bettina Jørgensen (A) udpeges som valgstyrerformand ved kommunale valg.
Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed, Politik og Personale indstiller til Byrådet, at:

 1. Niels Martin Viuffs (C) anmodning om at træde ud af Teknisk Udvalg, Udvalget for By og Land, Grundlisteudvalget, bestyrelsen for Frederikssund Erhverv samt hvervet som valgstyrerformand ved kommunale valg imødekommes.
 2. Lars Jepsen (A) indtræder som medlem af Teknisk Udvalg.
 3. Poul Erik Skov Christensen (A) indtræder som medlem af Udvalget for By og Land.
 4. Jesper Wittenburg (A) indtræder som medlem af Grundlisteudvalget.
 5. Tina Tving Stauning (A) indtræder i bestyrelsen for Frederikssund Erhverv.
 6. Susanne Bettina Jørgensen (A) udpeges som valgstyrerformand ved kommunale valg.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Maria Katarina Nielsen (B).