Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 1. marts 2017

Ekstraordinært møde Mødelokale F 6 kl. 17.45

Tillægsreferat – sag 43 – sag 44

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsfremstilling

I den oprindelige sag forelagt på Teknisk Udvalg 8. februar 2017 og Økonomiudvalget den 22. februar 2017 har der været fejl i de oplyste takster for de foregående år, da der ikke har været taget højde for selskabsskatten og spildevandsafgiften. Dette er rettet i nedenstående.

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet og spildevandsområdet godkende taksterne for Frederikssund Forsyning for det følgende år. Ligeledes skal Frederikssund Kommune sikre en legalitetskontrol med at de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet og de takster der opkræves. Kontrollen består i at sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, og vandhandleplan. Frederikssund Forsyning har udarbejdet forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag).

Drikkevand

Taksterne pr. m3 for drikkevand ændres fra 8,39 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2016 til 9,39 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2017. Dette giver en vandtakst på 15,64 kr. pr. m3 eksklusiv moms (14,64 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2016), dertil kommer en fast årlig afgift pr. vandmåler på 680 kr. eksklusiv moms. Samlet set er taksten for drikkevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er ca. 0,71 kr. pr. m3 højere eksklusiv moms.

Inklusiv moms kommer forbrugeren således i 2017 til at betale en fast årlig pris pr. vandmåler på 850 kr. – samme som 2016 og en pris pr. m3 drikkevand på 19,55 kr. - en stigning på 6,8 % i forhold

til 2016.

De sidste 7 år har taksten for drikkevand pr. m3 hos Frederikssund Forsyning været fastsat med følgende takster:

Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kr. pr m3 (ex. moms)

6

7

8

8

8

7,6

8,39

Spildevand

Vandafledningsprisen pr. kubikmeter ændres fra 34 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2016 til 35,48 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2017, dertil kommer en fast årlig afgift pr. kloakstik på 596 kr. eksklusiv moms.   

Samlet set er taksten for spildevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er på ca. 1 kr. pr. m3 højere eksklusiv moms.

Inklusiv moms kommer forbrugeren således i 2017 til at betale en fast årlig pris pr. kloakstik på 745 kr. – samme som 2016 og en pris pr. m3 spildevand på 35,48 kr. - en stigning på 4,4 % i forhold til 2016.

De sidste 7 år har taksten for spildevand pr. m3 hos Frederikssund Forsyning været fastsat med følgende takster:

Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kr. pr m3 (ex. moms)

30

28

27

34

34

34

35,48

Begrundelse for stigninger i vandpris og vandafledningspris

Stigningen i både vandpris og vandafledningspris skyldes den nye vandsektorlov og der ligeledes forventes en øget skattebetaling, idet vandselskaberne anses for at være skattepligtige. Såfremt forsyningernes indtægter i 2017 overstiger disse prislofter vil forsyningerne blive pålagt en modregning herfor i 2019. Såfremt forsyningernes i indtægter i 2017 er lavere end de udmeldte prislofter vil forsyningernes mulighed for at hæve taksten i efterfølgende år være væsentlig begrænset. Der er således i lovgivningen indlagt en meget stram styring af de enkelte forsyningers indtægter og drift.

En forbruger som både modtager drikkevand og levere spildevand til Frederikssund Forsyning vil i 2017 samlet set pr. m3 betale 63,90 kr. inklusiv moms – en stigning på 5,1 % i forhold til 2016.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Taksten for drikkevand godkendes.
  2. Taksten for spildevand godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 1. marts 2017, pkt. 44:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V). 

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).