Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 31. august 2022

Ekstraordinært møde Byrådssalen kl. 17.45

Referat
Fold alle punkter

228Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

229Beslutning om frigivelse af anlægsmidler ved Kultur- og Havnebad (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3 fra Job, erhverv og kultur anbefales.

230Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

231Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.