Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 24. august 2022

Byrådssalen kl. 16.00

Tillægsreferat – sag 225 – sag 226 – sag 227
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.