Frederikssund Kommunes logo

Vækstudvalget

Vækstudvalget er udvalgt under Byrådet. Udvalget konstitueres i forbindelse med valg til Byrådet hvert fjerde år. Vækstudvalget arbejder med kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet samt centrale dele af erhvervsområdet.

Udvalget står blandt andet for udarbejdelsen af den kommunale Erhvervs- og Vækstpolitik som løbende genbesøges og justeres. Desuden arbejder udvalget løbende med optimering og udvikling af den kommunale erhvervsservice – herunder også turismeerhvervet.

Udvalgets arbejde forgrener sig – qua sine arbejdsområder - ud i mange af kommunens områder.

Læs mere om Vækstudvalget.