Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

9
jul
Afgørelse

Hestehold på Marbækvej 6

Frederikssund Kommune har givet § 16 tilladelse til hestehold

 • Miljø
 • 4050 Skibby
8
jul
Afgørelse

Landzonetilladelse til udhus, Dyrnæsvej 23

Landzonetilladelse til udhus, Dyrnæsvej 23

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
7
jul
Afgørelse

Padel-baner - VVM screening

Miljøafdelingen har screenet projekt for padel-baner i Skibby og afgjort at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
6
jul
I høring

Bakkelundsvej, Jægerspris – Omlægning af privat fællesvej

Ejeren af ejendommen Bakkelundsvej 5, Jægerspris har søgt om tilladelse til, at omlægge den del af den private fællesvej som forløber på ejendommen, så den rykkes længere væk fra bygningerne.

 • Vej
 • 3630 Jægerspris
6
jul
Afgørelse

Nedsivning af tag- og overfladevand fra boligområdet Skibby Bakke

Frederikssund Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra boligområdet Skibby Bakke, 4050 Skibby.

 • Byggeri
 • Miljø
 • 4050 Skibby
2
jul
Afgørelse

Jordvarme - Bygaden 44, Jørlunde

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Bygaden 44 i Jørlunde

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
2
jul
Afgørelse

Landzonetilladelse til mølle, Skibbyvej 56

Landzonetilladelse til mølle, Skibbyvej 56

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
2
jul
Afgørelse

Jordvarme - Skovvejen 7

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Skovvejen 7

 • Miljø
 • 4050 Skibby
2
jul
Afgørelse

Tilladelse til indvinding af overfladevand

Frederikssund Kommune meddeler tilladelse til indvinding af vand fra gravehul i råstofgrav på Kyndbyvej 56A, 3630 Jægerspris

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
1
jul
Afgørelse

Tilladelse til indvinding af overfladevand

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af vand fra sø på Hørup Skovvej 5A, 3550 Slangerup

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
1
jul
Afgørelse

Landzonetilladelse til udvidelse af sommerhus, Koholmmosen 9

Landzonetilladelse til udvidelse af sommerhus, Koholmmosen 9

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
1
jul
I høring

Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurdering

Frederikssund Byråd vedtog 24. juni at fremlægge forslag til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra d. 1. juli til d. 9. september 2021.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
30
jun
Afgørelse

Landzonetilladelse til skur til halm, J. F. Willumsensvej 38, Frederikssund

Landzonetilladelse til skur til halm, J. F. Willumsensvej 38, Frederikssund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
28
jun
I høring

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med revision af plangrundlaget for Vinge, herunder det centrale Vinge

Frederikssund Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med igangsætning af ny planlægning for Vinge.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
24
jun
I høring

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Kroghøj, Ny boligbebyggelse i Slangerup Separatkloakering og udvidelse af opland 133

Frederikssund Byråd har på deres møde vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ” Kroghøj, Ny boligbebyggelse i Slangerup Separatkloakering og udvidelse af opland 133”, i 8 ugers offentlig høring.

 • Natur
 • Miljø
 • 3550 Slangerup
17
jun
Afgørelse

Jordvarme - Vænget 20

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme med spiraler på Vænget 20.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
16
jun
I høring

Regulativ for husholdningsaffald

Teknisk Udvalg har d. 2. juni 2021 besluttet at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i høring. Regulativet skal erstatte regulativ af 2. april 2019.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
7
jun
I høring

Forslag til lokalplan 140 og kommuneplantillæg 017

Byrådet vedtog d. 26. maj 2021 at fremlægge forslag til Lokalplan 140 og forslag til Kommuneplantillæg 017 i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra 7. juni 2021 til 16. august 2021. Kommunen har truffet afgørelse om, at forslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
21
apr
I høring

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for nye boliger nord for St. Rørbæk

Frederikssund Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med en kommende planlægning for kommuneplanområde BB 2.2 - Blandet byområde Vinge Syd.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
15
apr
Afgørelse

Kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Fioma

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg 014 og lokalplan 137 som fastsætter rammerne for et boligbyggeri på Fioma-grunden.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
31
mar
I høring

Affaldsplan 2021-2030 sendes i høring

Byrådet vedtog den 24. marts 2021 at sende forslag til affaldsplan i offentlig høring.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby