Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

27
mar
Afgørelse

Boligområde ved Morbærvænget i Store Rørbæk

Byrådet vedtog 26. februar 2020 at fremlægge Lokalplan 100 Boligområde ved Morbærvænget i Store Rørbæk i offentlig høring.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
27
mar
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskur, Smedeengen 4

Landzonetilladelse til læskur, Smedeengen 4

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
27
mar
Afgørelse

Jordvarme Skuldelevvej 44

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Skuldelevvej 44

 • Miljø
 • 4050 Skibby
25
mar
Afgørelse

Landzonetilladelse til carport med udhus, Kyndbyvej 16

Landzonetilladelse til carport med udhus, Kyndbyvej 16

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
20
mar
Afgørelse

Lovliggørelse af rørlægning af Krogstrupvandløbet

Frederikssund kommune har i dag truffet afgørelse om at lovliggøre rørlægning af en del af Krogstrupvandløbet ved Pagteroldvej i Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
17
mar
I høring

Handleplan for Frederikssund Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik i høring

Vækstudvalget vedtog den 05. marts 2020 at fremlægge et foreløbigt udkast til Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken i offentlig høring. Det foreløbige udkast er i offentlig høring fra den 17. marts 2020 til og med den 7. april 2020.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
12
mar
Afgørelse

Landzonetilladelse til anneks, Røglevej 10

Landzonetilladelse til anneks, Røglevej 10

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
10
mar
Afgørelse

Lokalplan 134 for Boligområde i Skibby ved Selsøvej

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 3. marts 2020 at give administrationen bemyndigelse til at vedtage lokalplan 134 Boligområde i Skibby ved Selsøvej.

 • Planer
 • 4050 Skibby
9
mar
Afgørelse

Landzonetilladelse til udvidelse af sommerhus, Nordvejen 40

Landzonetilladelse til udvidelse af sommerhus, Nordvejen 40

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
6
mar
I høring

Lokalplanforslag 133 og forslag til kommuneplantillæg 012 for boligområde ved Færgevej

Frederikssund Byråd vedtog den 29. januar 2020 at fremlægge lokalplanforslag 133 og forslag til kommuneplantillæg 012 i offentlig høring. Planforslagene er i offentlig høring fra den 6. marts 2020 til 1. maj 2020.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
21
feb
Afgørelse

Dispensation til naturpleje af strandeng ved Østskoven

Dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til udvidelse af hegning af strandeng ved Østskoven for enden af skovejen, 4050 Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
7
feb
Afgørelse

Offentliggørelse af miljøvurdering af lokalplan 134

Frederikssund Kommune har gennemført en ny miljøscreening af lokalplan 134 for et boligområde ved Selsøvej i Skibby.

 • Miljø
 • 4050 Skibby