Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

11
dec
Afgørelse

Jordvarme Lergårdsvej 2

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Lergårdsvej 2 i Vejleby. Jordvarmeslangerne bliver placeret i landbrugsjord på Lergårdsvej 5.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
10
dec
Afgørelse

Landzonetilladelse til foreningshus, Toftevej 1, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse til foreningshus, Toftevej 1, 3600 Frederikssund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
5
dec
Afgørelse

Jordvarme - Fuglebakken 1

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Fuglebakken 1

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
2
dec
I høring

Miljøgodkendelse til ændring af husdyrproduktionen på Tørslevvej 63, Skibby.

Der søges om at ændre husdyrproduktionen, så der fremover kan produceres 9000 slagtesvin mod 7480 slagtesvin før. Der skal ikke bygge nye stalde, men der ændres på indretningen, så der fremover vil være et produktionsareal på 1823 m3. Samtidig søges der om en ny fodersilo.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
2
dec
I høring

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Skibby Bakke, Etape 1, Klimahuse

Frederikssund Kommunes Byråd har den 27.11.2019 vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ”Skibby Bakke, Etape 1, Ny boligbebyggelse - Spildevandskloakering af opland 883, samt en mindre del af opland 852”, i 8 ugers offentlig høring.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
29
nov
Afgørelse

Planstrategi 2019, Fremtidens Frederikssund

Byrådet har den 27.11 2019 endeligt vedtaget: Planstrategi 2019 – Fremtidens Frederikssund.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
27
nov
Afgørelse

Landzonetilladelse til ferielejligheder og altaner, Strandvejen 3, Skibby

Landzonetilladelse til ferielejligheder og altaner, Strandvejen 3, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
26
nov
Afgørelse

Nordsjællands Faldskærmsklub

Frederikssund Kommune har givet dispensation til Nordsjællands Faldskærmsklub til at flyve i weekender med lige ugenumre i stedet for ulige numre.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
25
nov
Afgørelse

Udledningstilladelse til vandløb nær Revelinen

Novafos skyller renoverede drikkevandsledninger med rent vand og leder skyllevandet til et vandløb nær Revelinen.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
20
nov
Afgørelse

Landzonetilladelse til bolig, Tørslevvej 61A, Skibby

Landzonetilladelse til bolig, Tørslevvej 61A, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
19
nov
Afgørelse

Bemyndigelse til at færdes langs Sillebro Å og Græse Å

Frederikssund Kommune bemyndiger hermed medlemmer af Vandplejegruppen til at færdes langs Sillebro Å og Græse Å i forbindelse med optælling af gydegravninger.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
18
nov
Afgørelse

Jordvarme Alfabetvej 12

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Alfabetvej 12 i Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
15
nov
Afgørelse

Landzonetilladelse til bolig, Nordvangen 2, 4050 Skibby

Landzonetilladelse til bolig, Nordvangen 2, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
29
okt
Afgørelse

Jordvarme - Hjortevænget 21

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Hjortevænget 21 i Skibby

 • Miljø
 • 4050 Skibby
1
okt
Afgørelse

Endelig vedtagelse af Lokalplan 120

Byrådet vedtog den 28. august 2019 lokalplan 120 for den historiske del af Slangerup.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
2
sep
I høring

Erhvervs- og Vækstpolitik i høring

Byrådet vedtog den 28. august at fremlægge forslag til Erhvervs- og Vækstpolitik i offentlig høring. Forslaget er i offentlig høring fra 2. september til den 27. oktober 2019.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby