Frederikssund Kommunes logo

FUEL

Projektet FUEL skal sikre, at flere unge vælger og ikke mindst gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskolerne, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, og projektet har modtaget projektmidler fra EU's Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og er et 3-årigt projekt. FUEL gennemføres af partnerne: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og erhvervsskolerne TEC, SOSU H og U/Nord.

Projektet fokuserer blandt andet på praktikpladsgaranti og forpligtende samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder. Konkret iværksætter FUEL en række aktiviteter, der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser, der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af uddannelse, under uddannelse og efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem. Læringen sker både for de elever, som deltager i projektet – og som i højere grad end før vil vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Men også for de involverede partnere, som i løbet af projektets tre år vil videndele og opbygge læring om fælles løsninger, der kan udbredes til andre kommuner.

Frederikssund Kommune har derudover indgået partnerskabsaftaler med de to store erhvervsorganisationer, Dansk Byggeri og Dansk Industri samt erhvervsskolerne. Aftalerne skal styrke samarbejdet mellem kommunen, uddannelserne og erhvervslivet til gavn for både dem, der er under uddannelse og erhvervslivet.

Erhvervsuddannelserne er samlet på Campus Frederikssund, hvor der er et attraktivt og stærkt uddannelsesmiljø. Campus Frederikssund er et samarbejde mellem en række uddannelsesinstitutioner, som tilsammen sikrer et bredt uddannelsestilbud til Frederikssund og omegn. I august 2017 blev Campus Frederikssund udvidet med en række nye erhvervsuddannelser, og i 2018 kommer også HTX til.

FUEL er støttet af:

Den Europæiske Socialfond       Vækstforum Region Hovedstaden


Region H logo     Greater Copenhagen logo