Frederikssund Kommunes logo

Støj

Frederikssund Kommune har mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støjgener.

Kommunen skrider kun ind, hvis det vurderes at genen er væsentlig. Her er det afgørende om genen ligger ud over det støjniveau du almindeligvis må acceptere i det område du bor i.

Støj fra erhvervsaktiviteter, herunder bygge/anlæg

Frederikssund Kommune har vedtaget en forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter  som trådte i kraft 05.03.2019. Denne forskrift fastsætter præcise grænser for hvor meget der må støjes, og på hvilke tidspunkter.