Frederikssund Kommunes logo

Fedtudskiller

Virksomheder, der forarbejder fødevarer, skal etablere en fedtudskiller inden tilslutning til spildevandskloak.

Hvorfor skal min virksomhed etablere en fedtudskiller?

Hvis der er fedt i spildevandet, kan det medføre problemer i kloaksystemet, da fedtet størkner i ledningerne og stopper dem til. Fedtholdigt spildevand skal derfor renses i en fedtudskiller inden det tilsluttes spildevandskloakken eller anden renseløsning.

Skal min virksomhed etablere fedtudskiller?

Din virksomhed skal etablere en fedtudskiller, hvis din virksomhed er omfattet af en af nedenstående kategorier:

Erhvervsmæssige køkkener (f.eks. restauranter, kroer, kantiner, hoteller, cafeer)
  • Cateringfirmaer
  • Fastfood-salgssteder
  • Grillbarer
  • Pizzarier
  • Bagerier og konditorier
  • Slagterier
  • Plejehjem, bodsteder, skoler og lignende
  • Levnedsmiddelvirksomheder
  • Forretninger med tilberedning af varm mad
  • Pladser/overflader, hvor der forventes spild af olie/fedt

Det er Frederikssund Kommune der afgør, hvor der skal etableres fedtudskillere.

Ansøgning om fedtudskiller

En fedtudskiller skal etableres af en autoriseret kloakmester, og udførelsen skal ske i henhold til gældende afløbsnorm.

Din virksomhed skal ansøge Frederikssund Kommune om tilslutningstilladelse (spildevandstilladelse) inden anlægget etableres. Når fedtudskilleren er blevet etableret, skal Frederikssund Kommune have en færdigmelding på arbejdet.

Hvordan virker en fedtudskiller?

Fedtudskilleren er en beholder, hvor fedtholdigt spildevand løber langsomt igennem. I den proces vil olie og fedt nå at flyde ovenpå og størkne, hvorved det tilbageholdes, mens resten af spildevandet løber videre til enten spildevandskloakken eller den renseløsning der måtte være på den enkelte ejendom.

Der skal etableres et slamfang inden fedtudskilleren, der bundfælder tunge partikler som f.eks. brusk og ben, inden vandet ledes til fedtudskilleren.

Hvad må ikke blive ledt igennem fedtudskiller?

Sanitært spildevand fra f.eks. toilet og bad, skal ledes udenom fedtudskilleren, da fedtudskilleren ellers ikke vil fungere.

Ren fedt/olie må aldrig ledes til fedtudskilleren, da fedtudskilleren kun er i stand til at tage mindre mængder fedt i spildevandet ad gangen. Større mængder af ren fedt/olie vil løbe lige igennem fedtudskilleren.

Større mængder rengøringsmidler må ikke ledes til fedtudskilleren, da fedtet emulgeres og det dermed ikke kan tilbageholdes i fedtudskilleren. Fedtet vil i stedet samle sig i ledningsnettet.