Frederikssund Kommunes logo

Spildevandstilladelser til virksomheder

Alle virksomheder - også virksomheder der fremstiller fødevarer - skal ansøge Frederikssund Kommune om tilladelse til at udlede spildevand og overfladevand inden afledningen.

Det kræver som hovedregel en tilladelse før du kan udlede spildevand eller overfladevand til kloak eller recipient.

Hvis du vil etablere en virksomhed der afleder spildevand og/eller overfladevand, eller hvis du ændrer på den eksisterende afledning, skal du ansøge om det.

Ansøgningsskemaer

Herunder finder du ansøgningsskemaerne for spildevands- og regnvandshåndtering for virksomheder:

Tilslutning af spildevand til offentlig kloak for virksomheder, der ikke føres regelmæssigt tilsyn med (f.eks. tilslutning med fedtudskiller, olieudskiller, sandfang etc.)

Udledning af renset spildevand fra virksomheder, der ikke føres regelmæssigt tilsyn med

Afledning af renset spildevand via nedsivning, udledning til vandløb eller dræn

Tilslutning af processpildevand, vaskeplads eller vaskehal til offentlig kloak

Tilslutnings- og spildevandstilladelse for tilsynsvirksomheder

Regnvandsbetinget udledning fra erhverv - regnvandsbassin

Ansøgning om tilladelse til at tilslutte eller udlede spildevand

Du skal ansøge om og have opnået tilladelse til tilslutning af processpildevand til kloak (spildevand fra en virksomheds produktion) eller før udledning af renset spildevand til recipient.

Vand fra en vaskeplads skal udledes via et korrekt dimensioneret sandfang og tilhørende olieudskiller, eller anden forudgående rensning. Det kræver derfor også, at der indsendes en ansøgning om tilslutningstilladelse eller udledningstilladelse inden vaskepladsen etableres.

Spildevand fra bagerier, pizzeriaer og andre lignende virksomheder skal have etableret en fedtudskiller, og skal derfor også indsende ansøgning om tilslutningstilladelse.

Spildevandsplan

Frederikssund Kommunes byråd vedtog d. 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021.

Nyere tillæg til planen findes under: Tillæg til spildevandsplan.