Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Miljøtilsyn med virksomheder

Alle kommuner skal føre tilsyn med virksomheder og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af virksomheden, er der regler for hvor ofte, virksomheden skal have tilsyn.

Miljømyndigheden foretager tilsyn efter Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Det betyder, at hver virksomhed får en miljørisikoscore og alt efter miljøscoren, får virksomheden flere eller færre miljøtilsyn.

Er der tale om listevirksomheder godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, skal samtlige virksomheder som minimum have samlet tilsyn indenfor en 3-årig periode. Det vil sige, at tilsynsfrekvensen er mellem 1 og 3 år, og at der kan komme yderligere tilsyn, hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det.

Er der tale om bilag - 1 virksomheder efter Brugerbetalingsbekendtgørelsen, skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 6-årig periode. Det vil sige, at tilsynsfrekvensen er mellem 1 og 6 år, og at der kan komme yderligere tilsyn, hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det.

Brugerbetaling for miljøtilsyn med og godkendelse af virksomheder

Virksomhederne betaler for de tilsyns- og godkendelsesopgaver miljømyndigheden udfører for virksomheder, anlæg og vindmøller efter miljøbeskyttelsesloven.

Taksten reguleres årligt og er en timetakst, der opkræves efter reglerne i bekendtgørelse om brugerbetaling.