Frederikssund Kommunes logo

Tilsyn og godkendelse af virksomhed

Alle kommuner skal føre tilsyn med virksomheder og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af virksomheden, er der regler for hvor ofte, virksomheden skal have tilsyn.
Hvis du vil etablere autoværksted bør du starte med at kontakte Frederikssund Kommune og spørge om det planmæssigt er tilladt på den aktuelle matrikel.
Virksomheder som ønsker at etablere sig eller ønsker at udvide allerede etableret virksomhed, bør kontakte kommunen. Natur og Miljø vil vurdere, om der bliver krav eller nye krav på miljøområdet.
Frederikssund Kommune har udarbejdet denne forskrift med henblik på at ensarte og forbedre det eksterne miljø, samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationsvirksomheder i Frederikssund Kommune.