Affaldssortering i boligforeninger og boligselskaber

Dagrenovation skal som minimum sorteres i madaffald og restaffald.

Det er et krav, at madaffaldet er pakket i en særlig grøn pose. Vi kalder den madaffaldsposen

Madaffaldsposen er gennemsigtig med en grøn tone og helt uden tryk. Fra august 2018 er madaffaldsposen lavet af en blanding af ny plast og genbrugsplast. Denne pose erstatter de tidligere poser, som var tilsat plantemateriale og var certificeret komposterbare. Årsagen til, at der nu benyttes en anden pose, er, at Vestforbrænding I/S har skiftet behandlingsanlæg til et anlæg, hvor poserne skal frasorteres inden bioforgasning. Der er derfor ikke længere en fordel ved at benytte komposterbare poser. Ved samme lejlighed har vi tilpasset størrelsen på posen, sådan at den både kan passe i den udleverede køkkenspand og i lidt større køkkenspande fra eksempelvis byggemarkeder eller Ikea. Vi tilbyder derfor ikke længere to størrelser poser.

Frederikssund Kommune leverer poserne uden særskilt beregning.

Beboere i afdelinger med egne beholdere kan selv bestille poser hos skraldemanden. Beboeren skal blot binde en pose på beholderens håndtag, så lægger skraldemanden en pakke ved næste tømning.

I afdelinger med sækkestativer deler vi poser ud til den enkelte bolig ca. hver anden måned.

Afdelinger med fælles beholdere kan få leveret kasser med poser til en ønsket adresse, eksempelvis ejendomskontoret.

Levering af poser til ejendomskontoret.

Poserne har en holdbarhed på minimum et år, hvis de opbevares tørt og frostfrit.

Når I får brug for flere poser til uddeling, kan de bestilles hos kommunen på affald@frederikssund.dk.

Der er 14 dages leveringstid på poserne, så husk at bestille, før I løber helt tør. Skulle uheldet være ude, kan I hente et mindre antal ruller på genbrugspladsen.

Køkkenspande

I forbindelse med kampagnen i 2016 blev der udover poser uddelt en lille grøn spand til brug i køkkenet.

Hvis afdelingen ønsker ekstra køkkenspande til at give nye beboere ved indflytning, kan de bestilles hos affaldskontoret, så længe lager haves.

Kniber det med sorteringen?

I løbet af 2017 og 2018 besøger affaldskontoret større afdelinger i boligselskaberne og hos de private udlejere for at se på, hvordan det går med sorteringen af madaffald. De steder, hvor det kniber, vil vi sammen med jer se på, hvad der kan gøres for at forbedre situationen.

Indsatsen kan eksempelvis bestå af en informationskampagne, rådgivning om bedre indretning af affaldsskure, hjælp til bedre skiltning og genopfriskning af klistermærkerne på de fælles beholdere.

Hvis I oplever et akut behov, putter vi jer gerne øverst på listen. Tilbuddet gælder også ejerforeninger og andelsboligforeninger. Bemærk dog, at foreningen selv skal stå for en del af arbejdet. Kontakt affaldskontoret for at høre nærmere.

Infomateriale til brug i afdelingen

Det er muligt at bestille forskellige informationsmaterialer til brug i afdelingen. Du skal blot skrive til affald@frederikssund.dk og oplyse, hvor mange I skal bruge af hver. Plakater kan leveres med kontaktinfo til ejendomskontoret påtrykt, hvis det ønskes.

  • Flyer til omdeling: Påmindelse om at beboerne skal benytte poser samt sorteringsvejledning til madaffald (NB! Ordlyden af flyeren egner sig ikke til ejer- og andelsboligforeninger, da den henviser til "udlejer")
  • Skilt i A3 størrelse: Indeholder fraktionsnavn, grafik og kort sorteringsvejledning til brug ved affaldsbeholderne. Udført i vejrbestandigt materiale. Fås til:
    • Madaffald
    • Restaffald
    • Papiraffald
  • Plakater til opgange i A3 eller A4: Indeholder fraktionsnavn, grafik, sorteringsvejledning, fun fact og mulighed for angivelse af kontaktoplysninger til ejendomskontoret. Udført i papir.