Frederikssund Kommunes logo

Affald fra boligselskaber og boligforeninger

Denne side er rettet mod afdelinger med fælles affaldshåndtering og viceværtfunktion. I afdelinger, hvor hver bolig har egne beholdere som hentes ved husstanden, gælder samme regler som for andre enfamilieboliger.

Siden er også relevant for andelsboligforeninger og ejerforeninger med fælles affaldshåndtering. Nogle løsninger er dog kun mulige, hvis foreningen har tilknyttet en fast vicevært.

På undersiderne kan du læse mere om:

Daglig drift

Oplever I fejl i forbindelse med tømninger eller skader på materiel, kan de let meldes i selvbetjeningsløsningen.

Det er også muligt at kontakte:

Kundeservice: Manglende tømning, spildt affald, slidt materiel, osv.

eller

Affaldskontoret: Ændring af materiel, hærværk på materiel, problemer med sortering 

Dagrenovation

Ved fælles affaldshåndtering af dagrenovation benyttes som hovedregel minicontainere. Minicontainerne tilhører Frederikssund Kommune og stilles til rådighed for afdelingen.

Ved afhentning må der maks. være 5 meter fra skraldebilens holdemulighed til minicontaineren. Det kan derfor på nogle ejendomme være nødvendigt at have en vicevært til at køre minicontainere frem (og tilbage) på tømmedagen. Bemærk, at skraldebilen kun kører ind på en ejendom, hvis den kan vende eller køre retur under forsvarlige forhold. 

For at sikre god sortering skal minicontainere til madaffald altid opstilles sammen med minicontainere til restaffald. Hvis containerne opbevares i containerskjul, skal indkastet afmærkes, så det er tydeligt, hvilket indkast der er til henholdsvis restaffald og madaffald.

Mangler der mærker til containere eller containerskjul, kan du henvende dig til Affaldskontoret, så sender vi nye mærker til dig.

Hvad gør jeg med en defekt minicontainer?

Hvis en container går i stykker som følge af almindelig slitage, bliver den repareret eller udskiftet af Frederikssund Kommune.

Hvis en container går i stykker pga. hærværk, brand eller påkørsel, bliver den repareret/udskiftet på boligselskabets/foreningens regning.

Slidte eller på anden måde defekte containere meldes til Affaldskontoret i Frederikssund Kommune.

Specifikationer på minicontainere

Kommunen benytter minicontainere af mærkerne Plastic Omnium og Weber. Begge typer er forsynet med hjulbremser.

  • 400 liter rest/bio: Ydre mål mm (hxbxd) 1145x820x780 mm. Hjul 160 mm. Egenvægt 25 kg. Max last 160 kg. (model BR 400 L)
  • 600 liter rest: Ydre mål mm (hxbxd) 1190x1265x775 mm. Hjul 200 mm. Vægt 38 kg. Max last 270 kg. (model BR 660 L)

Vask

Boligselskabet/foreningen har ansvaret for at rengøre containere. Rengøring er nødvendig for at sikre hygiejniske forhold og mindske lugten fra containerne. Der er flere firmaer som har specielle biler udstyret til containervask. Boligselskabet/foreningen kan dog også vælge selv at stå for rengøringen. Husk blot at vaskevandet skal i spildevandskloakken. Affaldskontoret kan oplyse nærmere om firmaer, som tilbyder containervask.

Køb af sække

Skraldemanden sætter nye sække i de sækkestativer, han tømmer.

Boligselskaber, der har intern opsamling med sække som kommer i til minicontainere, skal selv indkøbe sække. Ønskes en kvalitet magen til kommunens papirsække, kan disse eksempelvis købes hos HCS.

Nedgravede affaldsbeholdere

Frederikssund Kommune kan hente affald fra nedgravede beholdere. Nedgravede beholdere er en god løsning, hvis antallet af minicontainere er så stort, at det skæmmer en ejendom og giver praktiske problemer med håndteringen.

Boligselskabet/foreningen skal selv indkøbe, etablere og vedligeholde de nedgravede beholdere. Frederikssund Kommune står udelukkende for tømning.

Frederikssund Kommune kan give tilskud til indkøb og etablering af nedgravede beholdere til tørre genanvendelige fraktioner såsom glas, papir, plast, metal og pap, hvis de betjener mindst 100 boliger. Tømning af tørre genanvendelige fraktioner sker uden særskilt gebyr, da dette affald er omfattet af kommunens genbrugsordninger, som den enkelte bolig i forvejen bidrager til. 

Frederikssund Kommune skal godkende placering og indretning af beholderne, inden de etableres. Nedgravede beholdere forudsætter, at der er tilknyttet en vicevært til ejendommen.

Læs mere i kommunens "Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger" (2019).

Kniber det med sorteringen?

Hvis en boligbebyggelse har problemer med sorteringen, kan affaldskontoret hjælpe med at lave en kampagne til boligerne. Kampagnen kan bestå af informationsmateriale, opdatering af skilte og supplerende tiltag. Vi vejleder også gerne i en hensigtsmæssig indretning af affaldsskure.