Planmedarbejdere. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Miljø

Ansøgningsskemaer til tilslutning- og udledningstilladelser for virksomheder.
Virksomheder skal benytte private vognmænd til deres affald eller selv køre på genbrugspladsen
Du skal anmelde affald fra nedrivning og byggeri til kommunen. Vær særligt opmærksom på farligt affald
Grundvandsbeskyttelse, BNBO, indberetning af oppumpede vandmængder find dit vandværk, drikkevandskvalitet, ansøgningsskemaer på grund- og drikkevandsområdet
Ansvaret for at olietanke er lovlige ligger hos tankejer eller bruger. Der findes ingen sløjfningsterminer for olietanke over 6000 liter fra efter 1970. Til gengæld er der regler for tæthedsprøvning og inspektion af tankene.
Formålet med denne forskrift er at bidrage til forbedring af det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationsvirksomheder i Frederikssund Kommune. Det er samtidig et væsentligt formål, at gøre det nemmere for både nuværende og kommende ejere af restaurationsvirksomheder at overskue miljølovgivningen for indretning og drift af deres virksomhed.
Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand. Frederikssund Kommune har udarbejdet nærværende forskrift med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af 23/06/2017, § 20.

Nyheder

1. juli 2022

Masser af musik på Kulturhavn 2022

I dagene 18. – 21. august bliver der, på havneområdet i Frederikssund, holdt musikfestival med navne som blandt andre Loveshop og Alberte. Musikken vil lyde fra en flydescene i havnen, og der vil også være masser af aktiviteter og mulighed for at stille sulten på et madmarked på havnen.
Hænder holder en trompet.
Hænder holder en trompet.
1. juli 2022

Kommunale repræsentanter valgt til LAG Fjordlandet

Der var højt humør og spændende drøftelser på tværs af bordene, da knap 50 deltagere mødte op til den stiftende generalforsamling på Karleby Forsamlingshus ved Kirke Hyllinge tirsdag den 21. juni. Deltagerne var borgere, foreningsfolk, erhvervsliv og politikere fra både Lejre og Frederikssund Kommuner.
Deltagere samlet til generalforsamling i LAG-fjordlandet. Foto: Frederikssund Kommune.
Deltagere samlet til generalforsamling i LAG-fjordlandet. Foto: Frederikssund Kommune.