Planmedarbejdere. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Miljø

Ansøgningsskemaer til tilslutning- og udledningstilladelser for virksomheder.
Virksomheder skal benytte private vognmænd til deres affald eller selv køre på genbrugspladsen
Du skal anmelde affald fra nedrivning og byggeri til kommunen. Vær særligt opmærksom på farligt affald
Grundvandsbeskyttelse, BNBO, indberetning af oppumpede vandmængder find dit vandværk, drikkevandskvalitet, ansøgningsskemaer på grund- og drikkevandsområdet
Ansvaret for at olietanke er lovlige ligger hos tankejer eller bruger. Der findes ingen sløjfningsterminer for olietanke over 6000 liter fra efter 1970. Til gengæld er der regler for tæthedsprøvning og inspektion af tankene.
Formålet med denne forskrift er at bidrage til forbedring af det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationsvirksomheder i Frederikssund Kommune. Det er samtidig et væsentligt formål, at gøre det nemmere for både nuværende og kommende ejere af restaurationsvirksomheder at overskue miljølovgivningen for indretning og drift af deres virksomhed.
Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand. Frederikssund Kommune har udarbejdet nærværende forskrift med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af 23/06/2017, § 20.

Nyheder

27. september 2022

Naturpleje ved Kignæs Havn

I weekenden den 1. og 2. oktober vil Frederikssund Kommune udføre naturpleje på det tilgroede strandengsareal ved Kignæs Havn. Naturplejen vil bestå i, at en skovningsmaskine fælder og bortkører alt træ- og buskopvækst på arealet.
Oversigtsbillede af området ved Kignæs Havn, hvor det omtalte areal er markeret. Grafik: Frederikssund Kommune.
Oversigtsbillede af området ved Kignæs Havn, hvor det omtalte areal er markeret. Grafik: Frederikssund Kommune.
26. september 2022

Reboot er det nye mødested

Tidligere på måneden blev et nyt mødested for psykisk sårbare borgere officielt åbent på Parkvej i Jægerspris. Stedet skal skabe mulighed for samvær, fællesskab og aktiviteter for brugerne.
Formanden for Social og sundhed, Anne Sofie Uhrskov (V) klipper den røde snor ved indvielsen. Også borgmester Tina Tving Stauning (A) og medlem af Social og sundhed Majbritt Møller Nielsen (D) deltog ved åbningen. Foto: Frederikssund Kommune.
Formanden for Social og sundhed, Anne Sofie Uhrskov (V) klipper den røde snor ved indvielsen. Også borgmester Tina Tving Stauning (A) og medlem af Social og sundhed Majbritt Møller Nielsen (D) deltog ved åbningen. Foto: Frederikssund Kommune.