Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udbringning af husdyrgødning

Regler for udbringning

  • På marker der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder, må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdag, søn- og helligdage.
  • Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.
  • Husdyrgødning der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden seks timer.
  • Udspredningen må ikke ske på en måde så der er risiko for at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb eller søer, for eksempel ved tøbrud eller kraftigt regnvejr.

Udbringning af flydende husdyrgødning

  • skal ske ved slangeudlægning, nedfældning e.l.
  • må på sort jord og græsmarker kun ske ved nedfældning

Hvornår må der spredes husdyrgødning?

Som udgangspunkt må der ikke udbringes flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar, men der er undtagelser.

Der må således bl.a. udbringes flydende husdyrgødning:

Fra høst til 1. oktober

  • på etablerede overvintrene fodergræsarealer
  • på arealer der skal anvendes til vinterraps den kommende vinter

Fra høst til 15. oktober

  • på frøgræsmarker, hvor der er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson

Fast gødning må udbringes fra høst til den 20. oktober på arealer, hvor der skal være vinterafgrøder den kommende vinter. Fra 20. oktober må fast gødning også udbringes på arealer uden vinterafgrøde.

Kravene for udbringning af husdyrgødning kan findes i Bek. om husdyrbyg og dyrehold for mere end 3 DE kap. 9