Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Flydende husdyrgødning

Afløb og beholder - skal anmeldes

Beholder og afløb til flydende husdyrgødning skal overholde kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 6 og 7.

Afløb fra mødding eller containerplads skal føres til lukket beholder gennem tætte, lukkede ledninger.

Alle afløb, ledninger og brønde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Beholdere skal være korrekt dimensioneret og bestå af bestandigt og for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale.

Når beholderen tømmes skal indholdet benyttes til gødningsformål.

Projekt skal fremsendes til kommunen inden etablering. Benyt anmeldeskemaet under selvbetjening.