Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Fast husdyrgødning

Mødding

Møddinger skal overholde krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelens kap. 4. - krav til indretning, tæthed, styrke og bestandighed af materialer.

Møddingen skal kunne modstå påvirkninger fra redskaber, som bruges ved fyldning og tømning. Vejledning om dimensionering af møddingen kan fås ved henvendelse til en landbrugskonsulent, eller på Internettet eller Landbrugets_Byggeblade.

Etablering af mødding kræver forudgående anmeldelse til kommunen, benyt skemaet i højre side.

Lukket container

Hvis din container er overdækket og tæt, kan den placeres på en plads uden afløb.

Hvis containeren ikke er overdækket eller tæt skal den være placeret på et befæstet areal med afløb til beholder.

Opbevaring af komposteret husdyrgødning i marken (markstakke)

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må kun komposteret husdyrgødning ligge i markstakke. Frisk staldgødning må ikke ligge i markstak. Se miljøstyrelsens vejledning om markstakke.

Dybstrøelse, der har ligget i en stald i mindst 3-4 måneder vil ofte være så kompostlignende, at det kan opbevares som kompost i en tæt overdækket markstak. Ved tæt overdækning forstås anvendelse af plastik eller fiberdug, der dækker hele stakken og fastholdes, så materialet ikke påvirkes af vind og vejr. Markstakke må maksimalt ligge på samme sted 1 år.

Markstakke og møddinger skal overholde de afstandskrav, der ses på tegningen.

Afstandskrav til anlæg, stalde og markstakke