Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Opbevaring af husdyrgødning

Hvordan skal husdyrgødning opbevares?

Opbevaring af husdyrgødning skal ske, så der ikke kan opstå eller vil være risiko for forurening eller væsentlige gener for de omkringboende.

Fast husdyrgødning kan opbevares i mødding, i en lukket container eller komposteret husdyrgødning kan opbevares tæt overdækket i marken.

Flydende husdyrgødning skal opbevares i beholder.
 

Hvordan skal husdyrgødning anvendes?

Husdyrgødningen kan enten anvendes til gødningsformål på egen jord eller der kan indgås skriftlig aftale om overførsel til anden ejendom.

Regler for opbevaring og afstandskrav
Om anmeldelse af afløb og beholdere til flydende husdyrgødning
Regler for udbringning og hvornår på året man må udbringe

Markstak