Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Miljø og dyrehold

Erhvervsmæssigt eller ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

 Ved dyrehold skelner man mellem et erhvervsmæssigt dyrehold og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højst:

 • 2 køer med tilhørende kalve op til 6 mdr.
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl op til 12 mdr.
 • 2 søer med tilhørende smågrise op til 40 kg
 • 10 får med lam op til 12 mdr.
 • 10 geder med kid op til 12 mdr.

Derudover må man have et hundehold på max. 4 hunde med hvalpe op til 18 uger og 30 høns.

  Dyrehold med ikke-erhvervsmæssige dyrehold (typisk hobbybrug), reguleres det i henhold til Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter

  Læs her om gode råd og regler for hobbydyrehold: Gode råd og regler for hobbydyrehold

  Læs om høns, haner og hanegal:  Pjece om hønsehold

  Læs her om hestehold: Vejledning om hestehold

  Erhvervsmæssige dyrehold reguleres i forhold til Husdyrgodkendelsesloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen

  Er dyrehold tilladt i området?

  I byzone og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt.

   Det er tilladt at holde højst 30 høns, og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Dispensation til dyrehold i byzone- og sommerhusområder kan gives af kommunen i særlige tilfælde.

  Lam    Kornblomst i kornmark