Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Krydsoverens-
stemmelseskontrol

En procent af alle landbrug som modtager landbrugsstøtte udtages til kontrol af krydsoverensstemmelse (KO-kontrol).

KO-kontrol er en kontrol af om landbruget overholder en række udvalgte regler og love for landbrug - de såkaldte krydsoverensstemmelsespunkter.

Ved overtrædelse af en eller flere af punkterne kan NaturErhvervstyrelsen nedsætte landbrugsstøtten til landbruget. KO-kontrol vil være en del af det almindelige miljøtilsyn på en landbrugsejendom.

Der er fire områder der vedrører krydsoverensstemmelse: Miljø, sundhed, dyrevelfærd samt god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM).

Manglende overholdelse af de krav der vedrører krydsoverensstemmelse, medfører en nedsættelse af landbrugsstøtten. Læs mere om  krydsoverensstemmelse.

Frederikssund Kommune skal indberette alle registrerede overtrædelser ved KO-kontrollen til NaturErhvervstyrelsen, som vurderer overtrædelsen.

Frederikssund Kommune har ikke kompetence til at vurdere overtrædelsens betydning for landbrugsstøttens eventuelle nedsættelse. Det betyder at Frederikssund Kommune ikke har mulighed for at give landmanden en frist til at rette overtrædelsen, inden den indberettes.

Læs mere om krydsoverensstemmelse i NaturErhvervstyrelsens vejledning.

Der kan ved henvendelser og evt. klager føres yderligere tilsyn.