Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Tilsyn af landbrug

Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven samt regler og afgørelser udstedt efter disse. Det indebærer:

 • Forberedelse af tilsyn
 • Aktivt tilsyn på dyreholdet
 • Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
 • Prøvetagning, analyser, målinger
 • Udfærdigelse af beregninger
 • Vejledning om krav, der skal overholdes
 • Dialog om regulerbare miljøforhold
 • Opfølgning af tilsyn
 • Udfærdigelse af tilsynsrapport
 • Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse
 • Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter § 42
 • Kategorisering af dyreholdet
 • Vejledning med hensyn til, om der i et konkret tilfælde kræves godkendelse.