Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hvad er omfattet af brugerbetalingen?

Følgende aktiviteter medregnes:

  • Aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse) og kapitel 9 (tilsyn).
  • Aktiviteter efter kapitel 3 (miljøgodkendelse), opgaver efter kapitel 4 (påbud, forbud og revurdering) og tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
  • Aktiviteter, der er knyttet direkte til den enkelte virksomhed/landbrug. Det gælder både aktiviteter ude på virksomheden/landbruget og ved skrivebordet eller andetsteds f.eks. møde hos ekstern konsulent.
Sagsbehandling af miljøgodkendelser i landbruget
Liste over ydelser der skal betales for ved et landbrugstilsyn