Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hvad er ikke omfattet af brugerbetalingen?

 • Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis.
 • Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed.
 • Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse, nedgravning af stoffer, produkter og materialer, herunder olie og kemikalier.
 • Behandling af sager om olietanke (undtagen håndhævelse)
 • Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven
 • Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden
 • Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager
 • Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT.
 • Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet
 • Tilsyn/ dialog om beskyttet natur på ejendommen.
 • Kørsel
 • Selvhjælpshandlinger
 • Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn